Forsiden  |  Om bogen   |  Links  |  Forfatterne  |  Læs uddrag  |  Omtale  |  Summary  |  Underskriftsindsamling

 
Forsiden

Denne hjemmeside udspringer af bogen: 'Barndom byttes?
som
udkom på Ricks forlag i 2006.

Ni beretninger fortalt eller skrevet af 2 mænd og 7 kvinder
Alle på nær én har været rådgivere i Støttecenter mod incest og har derfor dels deres egne erfaringer at trække på vedrørende incest og dels erfaringer fra flerårigt rådgiverarbejde.

Formålet med bogen
Gennem mere åbenhed om børn, der misbruges, og voksne med senfølger af misbrug i barndommen, kan der gøres mere.  Ved at bryde tavsheden om et meget tabuiseret emne kan der tages de  nødvendige og konkrete initiativer, der skal  til for at forebygge og stoppe misbrug af børn.

Kan man få et godt liv?
Hvis man som barn udsættes for seksuelt misbrug, er det så muligt at få et godt liv som voksen? Det spørgsmål kan med 'Barndom byttes? besvares med: Ja, det kan man. Tidligere centerleder, Lone Lyager, af Støttecenter mod Incest indleder bogen og skriver: ”Selv om bogen indeholder grumme historier om, hvad børn udsættes for, så flytter den alligevel perspektivet fra det, man kalder et elendighedsperspektiv til et resiliensperspektiv.'

’Barndom byttes?’ er speciel, fordi den er den eneste bog om dette emne med resiliens som perspektiv
Bogen yder et væsentligt bidrag til såvel forståelsen af  de svære forhold, nogle børn lever under, som til hvad der på trods af dette kan bidrage til en positiv udvikling.

Bogen distribueres gennem Nordisk Bog Center (NBC) og kan bestilles gennem din lokale boghandler og er sat ned til 115 kr.

 
Se også facebook gruppen